06 - 1107 1936 info@debruggemaker.nl

Privacyverklaring

De Bruggemaker gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Tijdens het persoonlijk gesprek maken we afspraken op welke wijze de benodigde gegevens worden aangeleverd en hoe hiermee om wordt gegaan. Als u niet besluit tot een opdracht dan zal De Bruggemaker, alle in bezit hebbende, gegevens na twee weken vernietigen of aan u overdragen.

Op de website van De Bruggemaker worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website van De Bruggemaker. De Bruggemaker gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Het IP-adres van uw computer wordt versleuteld en is niet opgeslagen bij De Bruggemaker. De Bruggemaker maakt geen gebruik van functionele cookies.

Stuurt u een contactbericht dan zal uw emailadres alleen gebruikt worden zodat De Bruggemaker contact met u kan op zoeken. De informatie in uw bericht dient ter informatie aan de Bruggemaker en wordt niet aan derden verstrekt.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@debruggemaker.nl. De Bruggemaker zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 

De Bruggemaker, uw steun rondom nalatenschap